20030206ba0602.thb

Skrevet av Helsecoach Lian Kirksæther
I utgangspunktet er det å være sensitiv en ressurs, men det kan lett blir snudd til noe negativt i det samfunnet vi lever i.

Dagens samfunn har tidspress og stadig høyere krav til den enkelte, noe som passer dårlig for sensitive personer. Dette fører til at flere blir lettere stresset, syke og noen utbrente fordi sensitive har en lavere terskel for aktivering av nervesystemet, og i tillegg et høyere opptak av informasjon fra omgivelsene.
Ingen diagnose eller sykdom.

Svinger du raskt fra å være engasjert og livlig til sliten, oppgitt og sårbar?

Dette er typiske trekk for sensitive personer. Det å være høysensitiv, highly sensitive person eller HSP er ikke en sykdom eller diagnose, men det medfødt karaktertrekk. Sensitive mennesker har et mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig. Det å være høysensitiv er likt fordelt mellom kvinner og menn, og gjelder like mye voksne som barn.

Opplever du å bli lett påvirket av det andre sier og gjør, og at det av og til kjennes ut som om du tar på deg andres sine følelser?
Høysensitive registrerer ofte andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre mennesker
De kan sanse andres følelser og stemmeleier, som om følelsene var deres egne. Sensitive ser gjerne hvordan andre har det bak maskene sine, og man blir lettere følelsesmessig involvert.

Høysensitive finnes overalt

De er i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Høysensitive personer kan oppleve utfordringer på skolen, i familien, på arbeidsplassen og i personlige forhold på grunn av deres følsomme nervesystem, og mange føler seg annerledes enn andre.

1 av 5 er høysensitive

Det er veldokumenterte studier fra blant annet USA som viser at 15 til 20 prosent av befolkningen er høysensitive.
Den amerikanske psykologen og forfatter Elaine Aron er pionerne innen forskning av høysensitive personer eller «highly sensitive person».
Dette er ikke noe nytt siden flere kjente teoretikere innen psykologi og tilgrensende fag har omtalt sensitivitet i forskjellige sammenhenger.

Sårbar og sensitiv

Hjernen til høysensitive behandler informasjonen de sanser på et dypere nivå. Derfor skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormoner, og dette kan blant annet føre til at de lettere kan bli overstimulert og utmattet. Nervesystemet til sensitive fungerer som det skal, men det er mer sensibelt enn hos ikke sensitive.

Sensitiv på godt og vondt

Høysensitive har ofte en naturlig åpenhet, stor selvinnsikt, fleksibel tankegang og stor forståelse av andre mennesker. Både på grunn av dette og fordi mange sensitive har vanskelig for å sette grenser blir de en klagemur for andre.
Sensitive er ofte samvittighetsfulle og grundige i det de gjør både på jobb og i privatlivet, og dette kan føre til at sensitive blir utslitte. Mange er lys, lyd eller lukt ømtålig, og flere har matintoleranse. Høysensitive er gjerne kreative og flinke mennesker.

Lær deg å takle livet som sensitiv

Når du forstår at du er sensitiv opplever mange at brikkene faller på plass, og livet blir lettere. Man kan ikke kurere det å være høysensitivt, men man kan lære seg å takle livet på en god måte. Hvis du ikke forstår deg selv og dine sterke ressurser er det lett å bli mer sårbar enn hva du egentlig er.
Du blir stadig mer selvkritisk og det kan påvirke til at selvbildet ditt blir dårligere.
Ved å lære mer om din egen sensitivitet gjennom å lese, delta på kurs eller få veiledning vil du finne ut av deg selv og din sensitivitet. Dette vil hjelpe deg til å endre ditt liv så du kan leve godt som høysensitiv.

5 tips til høysensitive

  • Aksepter deg selv og din sensitivitet
  • Sett grenser for deg selv og andre
  • Finn dine måter til å slappe av på
  • Lytt til det kroppen forteller deg
  • Sett av tid til å være alene

Ønsker du å lære mer LES MER

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether