Det er ikke noe tvil om hva mange arbeidsgivere ønsker i dag. Stillingsannonser understreker oftest det ekstroverte og det ytre som idealet i vår tid. Dette idealet dyrkes verden over, men det passer dessverre ikke for alle mennesker. Veldig mange av oss faller utenfor.