Er du høysensitiv? Ta testen gratis her 

Hva vil det si å være høysensitiv?

I utgangspunktet er det å være sensitiv en ressurs, men det kan lett bli snudd til noe negativt i det samfunnet vi lever i.

Dagens samfunn har tidspress og stadig høyere krav til den enkelte, noe som passer dårlig for sensitive personer. Dette fører til at flere blir lettere stresset, syke og noen utbrente fordi sensitive har en lavere terskel for aktivering av nervesystemet, og i tillegg et høyere opptak av informasjon fra omgivelsene.


En ressurs i arbeidslivet

Velbalansert beslutningstaker, kreativ og empatisk; Dette er kvaliteter bedrifter og organisasjoner er ute etter hos sine medarbeidere. Rundt 20 % av befolkningen har disse egenskapene, men tidspress, støy og konflikter på jobb påvirker til stress og utbrenthet. 

Følelsene svinger

Svinger de raskt fra å være engasjert og livlig til sliten, oppgitt og sårbar. Dette er typiske trekk for sensitive personer. Det å være høysensitiv, highly sensitive person eller HSP er ikke en sykdom eller diagnose, men det medfødt karaktertrekk. Sensitive mennesker har et mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig. Det å være høysensitiv er likt fordelt mellom kvinner og menn, og gjelder like mye voksne som barn.

Blir lettere påvirket

Opplever du å bli lett påvirket av det andre sier og gjør, og at det av og til kjennes ut som om du tar på deg andres sine følelser. Høysensitive registrerer ofte andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre mennesker. De kan sanse andres følelser og stemmeleier, som om følelsene var deres egne. Sensitive ser gjerne hvordan andre har det bak maskene sine. Man blir lettere følelsesmessig involvert.

Sensitive finnes overalt

De er i barnehagen, på skolen og i arbeidslivet. Det kan være kollegaer, venner i familien eller kanskje det gjelder deg. Høysensitive personer kan oppleve utfordringer på skolen, i familien, på arbeidsplassen og i personlige forhold på grunn av deres følsomme nervesystem.

Er du høysensitiv? Ta den gratis testen her 

1 av 5 er høysensitiv

Det er veldokumenterte studier fra mange land rundt om i verden på temaet høysensitivitet. Den amerikanske psykologen og forfatter Elaine Aron er pioneren innen forskning av høysensitive personer eller «highly sensitive person». Dette er ikke noe nytt siden flere kjente teoretikere innen psykologi og tilgrensende fag har omtalt sensitivitet i forskjellige sammenhenger.

Sårbar og sensitiv

Hjernen til høysensitive behandler informasjonen de sanser på et dypere nivå. Derfor skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormoner, og dette kan blant annet føre til at de lettere kan bli overstimulert og utmattet. Nervesystemet til sensitive fungerer som det skal, men det er mer sensibelt enn hos ikke sensitive.

Hvordan takle det

Hvis du ikke forstår deg selv og dine sterke ressurser er det lett å bli enda mer sårbar og sensitiv. Ved å lære om din egen sensitivitet gjennom å lese, delta på kurs eller få veiledning vil du få en bedre forståelse av det hele. Du vil bli kjent med dine svake og sterke sensitive sider, og dette vil hjelpe deg til å leve et godt liv som høysensitiv. Når du aksepterer og lærer å bruke sensitiviteten din positivt vil du oppdage at du har mye å gi, og at livet blir mer spennende og gøy å leve. Jeg hjelper deg gjerne med å finne din vei til å håndtere din sensitivitet på så du kan leve et godt liv som høysensitiv.

Referanser

Lian, thank you so much for all you have done for the Norwegian HSP, Highly Sensitive Persons.
- Dr. Elaine N. Aron, USA, Forsker, psykolog, og forfatter

For people who want to make new positive changes in their lives, Lian's coaching program is very beneficial.
 - Dr. Ted Zeff, USA, Psykolog og forfatter

>
nb_NO