Bilde: Coach Lian Kirksæther, med en katt på armen

Lian Kirksæther

Coach, forfatter, og kurs- og foredragsholder

Lian har jobbet med mennesker og endringsprosesser i mange år som lærer, leder, veileder, coach og terapeut. Hun er spesialisert på kvinner og deres utfordringer i livet, og på tema høysensitiv.

Lian er medforfatter av boken, Sensitiv og Sterk, og har utviklet Nettkurset Sensitiv og Sterk, som bygger på boken. Lian har skrevet mange artikler og gitt ut Coaching CD’er på norsk og engelsk.

Hun har jobbet i samarbeid med NAV Arbeid med fokus på motivasjon, jobb og ny karriere. Hun har jobbet som konfliktløser og motivator, samt med avlastning av barn gjennom Bufetat. I tillegg er hun også PREP-samlivskursleder fra Samlivssenteret ved Modum Bad.

Lian har flere års erfaring i å jobbe på telefon/online som coach/veileder, og hun holder foredrag og kurs både inn- og utland. Hun brenner for å hjelpe den enkelte til å finne sin vei i livet.

Lian har selv mann, barn og dyr, og vet at det kan være en balansegang å tilpasse både familie- og arbeidslivet. Hun er selv sensitiv og vet hvilke utfordringer det kan ha, og bruker det i dag som en ressurs.

Lian har vært i media ved flere anledninger. Se medieoppslagene.