Test

Er du høysensitiv?

Her er en selvtest du kan ta for å se om du kan være høysensitiv eller om du bare er litt sensitiv. 

Gjennom denne testen vil du bli bedre kjent med hvilke områder din sensitivitet blir
mest påvirket i de ulike situasjoner.

 

Svar på ja eller nei på hvert enkelt spørsmål, og svar ut i fra hva du føler er riktig for deg.

 1. Jeg tilpasser meg andre menneskers behov på bekostning av mine egne.
 2. Jeg ønsker ofte å trekke meg tilbake, og gjør det istedenfor å gå inn i en konflikt.
 3. Jeg har blitt fortalt at jeg kan oppleves overveldende og stressende på andre.
 4. Jeg føler meg ikke på bølgelengde med normene i vår kultur.
 5. Jeg kan føle meg ukomfortabel til og med uvel av påvirkninger i omgivelsene,
  som ikke ser ut til å påvirke andre.
 6. Jeg kan være veldig følsom for smerte.
 7. Jeg har et rikt indre liv.
 8. Jeg er samvittighetsfull.
 9. Jeg trenger mye søvn.
 10. Jeg er lettskremt.
 11. Jeg kan føle ubehag av sterkt lys, sterke lukter og høye lyder.
 12. Jeg fortsetter å bearbeide og fremkalle opplevelser lenge etter at de er over.
 13. Jeg unngår å se på voldspregede filmer og program da det påvirker meg sterk.
 14. Å ha det travelt over flere dager i strekk stresser meg
  selv om jeg liker det jeg gjør, og ønsker å være med på det som skjer.
 15. Jeg kan se flere sider av en sak, ikke bare den jeg foretrekker eller er enig
 16. Jeg legger merke til små endringer hos andre personer, og i omgivelsene rundt meg.
 17. Å være sulten gjør at jeg mister konsentrasjonen og humøret daler.
 18. Jeg synes det er vanskelig å forlate ting eller reise avgårde.
 19. Jeg har sterke bånd til mennesker, dyr, steder og ting.
 20. Jeg får innimellom jernteppe når jeg blir konfrontert med noe.
 21. Jeg blir irritert når noen prøver å få meg til å gjøre flere ting på en gang.
 22. I konkurranser eller når noen iakttar meg når jeg utfører en oppgave blir jeg så
  nervøs/usikker at jeg gjør det mye dårligere enn jeg ellers ville ha gjort det.
 23. Jeg trenger tid alene.
 24. Jeg er redd for å frata andre sin rett hvis jeg krever min.
 25. Jeg trenger å jobbe sannferdig og i overensstemmelse med mine verdier.
 26. Jeg har en spesiell sans for humor.
 27. Jeg er god på å roe ned og berolige andre.
 28. Andre menneskers humør og nærvær påvirker meg.

 

Tell hvor mange Ja du fikk, og har du 14 eller flere Ja så er du nok høysensitiv.

>
nb_NO